ANBI

De Stichting EredienstCreatief is erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Giften aan de Stichting zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 61125989, het RSIN nummer is 854218658.

De statuten van de Stichting EredienstCreatief zijn hier inzichtelijk.

Tevens is het beleidsplan 2019-2022 beschikbaar.

Financiële verantwoording:

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Begroting 2016

Jaarrekening 2016

Begroting 2015

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014