Het icoon van de evangelische beweging

Lofprijzing, aanbidding en emotiecultuur. In dit artikel wil Kees van Setten een belangrijk, kleurrijk element van de evangelische liturgie onder de aandacht brengen: de lofprijzing en aanbidding.  Begrippen als ‘beleving’ en ‘emotie’ worden hierbij betrokken. De vraag is of dit adequate begrippen zijn die passen bij wat er gebeurt in … Lees verder

Onderga zo’n andere liturgie nou eens

Onderstaand interview met ds. Klaas-Willem de Jong is gepubliceerd in het Christelijk Weekblad van 18 oktober In het kader van het Symposium ‘Over grenzen heen Verbindend & Verhalend vieren’ op 15 en 16 november. Op dezelfde dag verscheen in het Nederlands Dagblad ook een interview met Klaas-Willem de Jong. U kunt dit hier … Lees verder

Blended Worship

    In steeds meer kerken kom je het tegen. Een kerkdienst waarin liederen uit verschillende bundels klinken: Liedboek, Taizé, Tussentijds, Evangelische Liedbundel, Iona en Opwekking. Deze integratie van liedstijlen wordt ook wel bricolageliturgie genoemd of ‘Blended Worship’.    De benaming Blended Worship, waarvoor ook de term ‘verbindend vieren’ wordt … Lees verder

Verbindend Vieren

Kunnen verschillende tradities met elkaar verbonden worden in één viering zonder dat het een ratjetoe wordt met losse elementen die onderling geen enkele ‘klik’ hebben? In de protestantse kerk kennen we de gereformeerde traditie en de oecumenische (‘hoogliturgische’) stroming. Daarnaast is er de evangelische invloed. In veel gemeentes wordt ermee geworsteld: … Lees verder