Gods heiligheid en onze gewone taal

Openingsviering zoals gehouden tijdens de studiedag 2015 “Doorzingen in de Preek”. De liturgie is beschreven in het programmaboek. In het Oude Testament is het zien van God een dramatische gebeurtenis. De meeste gelovige joden dachten dat je onmiddellijk zou sterven als je God zou zien. Dat roept meteen een spanning … Lees verder

Over grenzen heen

Slotviering zoals gehouden tijdens het Symposium 2013 “Over grenzen heen, Verbindend en verhalend vieren”. De liturgie is beschreven in het programmaboek van het Symposium. Aan Avondmaal of Eucharistie komen in verschillende kerkelijke tradities veel woorden te pas. Dat geldt het calvinistische Avondmaalsformulier met een uitgebreide uiteenzetting over de betekenis van deze bijzondere Maaltijd. Maar … Lees verder

Vergezicht van het beloofde land

Openingsviering zoals gehouden tijdens het Symposium 2013 “Over grenzen heen, Verbindend en verhalend vieren”. De liturgie is beschreven in het programmaboek van het Symposium. De viering is geinspireerd op grote voorbeelden uit de Bijbel: Mozes en Elia. Je zou van hen verwachten dat zij dicht bij het beloofde land waren. … Lees verder

Viering De Klacht……

Geluidsopname van de slotviering zoals gehouden tijdens de studiedag “De Klacht in de Eredienst”, maart 2012. De liturgie is beschreven in het programmaboek van de studiedag. Bij het onderdeel “De grote Klacht” werden deze beelden getoond.   … Lees verder