Con Spirito – Geen geloof zonder muziek

Handelingen, het tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap heeft een themanummer uitgebracht vol artikelen en bijdragen over werken met muziek in de praktijk van pastores, geestelijk verzorgers, cantors en andere (kerk)musici.
Handelingen gaat in op muziek en eredienst en de bijbelse en literaire oorsprong daarvan, op de betekenisgeving en toe-eigening van muziek (semiotiek), rituelen en muziek in de christelijke context en hoe geloof en muziek zich in de concertzaal manifesteren.

Als voorbeeld en handreiking komen in een aantal praktische artikelen verschillende aspecten langs van de betekenis die muziek kan hebben in de gang van het leven, van geloofsopvoeding in de kindertijd en bij jongeren tot geloven en muziek in het leven van ouderen. Ook aan de orde komt (lichte) muziek in eredienst, pastoraat en catechese. Verder een concrete toepassing: hoe je passende kerkliederen zoekt en vindt.

Met onder andere een bijdrage van Wouter Bakker, bestuurslid EredienstCreatief. Op de website van handelingen is een overzicht van de inhoud te vinden.

 

Handelingen – ‘Con Spirito – Geen geloof zonder muziek’ | 2017/4 | € 15,-  . www.handelingen.com


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *