De vormende kracht van de liturgie – In gesprek met John Witvliet

 

John Witvliet

De Amerikaanse theoloog en musicus John Witvliet is directeur van het Calvin Institute of Christian Worship in Grand Rapids

Op 30 november a.s. spreekt John D. Witvliet (1968) van onze partner The Calvin Institute of Christian Worship (CICW) bij de Theologische Universiteit Kampen over het inhoudelijk kader voor het denken over en vormgeven van de eredienst. 

De zondag en de invulling van de eredienst speelt in het gemeenteleven een belangrijke rol. Er leven allerlei belangen en wensen, tegelijk is het niet gemakkelijk om hier als voorganger je eigen weg in te vinden. De studiemiddag wil een extra verdieping geven in het hoe en waarom van aandacht voor de liturgie. In twee lezingen zal John Witvliet het inhoudelijke kader schetsen voor je denken over en vormgeven van de eredienst.

 

Voor meer informatie en aanmelden zie de website Weet wat je gelooft.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *