Wie is EredienstCreatief

EredienstCreatief is een onafhankelijke stichting met als doel het bevorderen van vernieuwing van de christelijke eredienst. De stichting werkt aan deze doelstelling door het organiseren van symposia en studiedagen en door middel van deze website.

De kerkelijke achtergrond van de bestuursleden varieert van PKN via ‘kleine gereformeerde oecumene’ tot evangelisch.

 

Kees van Setten (vz)- docent, theoloog en muzikant
Kees van Setten publiceerde diverse malen over muziek, liedcultuur en liturgie. Ook verzorgt hij workshops over de omgang met muziek en liedculturen in de kerk. Met het ensemble New Wine gaf hij concerten in Nederland, Oost- en Zuidoost-Europa.

 

Karin de Schipper (secr) - manager/organisatieadviseur
Is in eigen gemeente actief bij het voorbereiden van vieringen met interactieve werkvormen en (sociale) media.
In haar werk is zij vooral bezig met verandering en communicatie.

Daan Weenk (penningmr) - HR manager en organist
Woont in Maarssen en is actief binnen de muziekgroep van PKN-wijkgemeente De Ark.

Hij werkt als organist mee aan vieringen.


Gert André - docent en zanger
Amateurzanger (bas) met grote koor- en kamerkoorervaring, zingt solo’s in cantates, missen en zelfs opera. Ook zingt hij regelmatig in projectkoren. In zijn eigen gemeente zingt hij in diensten en vieringen en schrijft liturgieën.

Wouter Bakker - predikant en pianist
Pianist, predikant in Nieuweroord (Protestantse Kerk). Studeerde piano en kerkmuziek aan de conservatoria van Amsterdam en Utrecht, en theologie in Utrecht en aan de PThU. Hij geeft regelmatig concerten.

 

Freddy Gerkema - predikant
Leidt als predikant van NGK Amersfoort-Noord wekelijkse diensten en put daarbij uit een rijk scala aan liedculturen.
Lid van de redactie van Opbouw en lid van het bestuur van de ISK.

Wim Houtman - journalist
In zijn eigen gemeente regelmatig betrokken bij het voorbereiden van vieringen.

In het dagelijks leven journalist bij het Nederlands Dagblad.


Klaas-Willem de Jong - predikant
Predikant in Leidsche Rijn-Oost (Protestantse Kerk), waar hij af en toe experimenteert met interactieve vormen in de eredienst. Daarnaast docent kerkrecht aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Promoveerde in 1996 aan de VU op de liturgiegeschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Jaap Overeem - predikant en fagottist
Predikant in Stiens, veel bezig met opbouwwerk onder jeugd en jonge gezinnen en met liturgische vernieuwing. Studeerde kerkmuziek in Tilburg en theologie in Kampen, speelt in zijn vrije tijd piano en fagot.