Wie is EredienstCreatief

EredienstCreatief is een onafhankelijke stichting met als doel het bevorderen van vernieuwing van de christelijke eredienst. De stichting werkt aan deze doelstelling door het organiseren van symposia en studiedagen en door middel van deze website.

De kerkelijke achtergrond van de bestuursleden varieert van PKN via ‘kleine gereformeerde oecumene’ tot evangelisch.

 

Jaap Overeem (vz)- predikant en fagottist
Predikant in Stiens, veel bezig met opbouwwerk onder jeugd en jonge gezinnen en met liturgische vernieuwing. Studeerde kerkmuziek in Tilburg en theologie in Kampen, speelt in zijn vrije tijd piano en fagot.

 

Cindy Bubberman (pen) – finance professional, zangeres/muzikant
Was muzikant, bandleider en leider van de muziekgroep in een baptisten gemeente. Studeerde piano aan het Rotterdams Conservatorium en houdt zich bezig met diverse muziekstijlen en instrumenten: Piano, zang, gitaar, whistle – klassiek, folk, jazz, gospel, musical 

 

Gert André - docent en zanger
Amateurzanger (bas) met grote koor- en kamerkoorervaring, zingt solo’s in cantates, missen en zelfs opera. Ook zingt hij regelmatig in projectkoren. In zijn eigen gemeente zingt hij in diensten en vieringen en schrijft liturgieën.

 

Wouter Bakker - predikant en pianist
Pianist, predikant in Nieuweroord (Protestantse Kerk). Studeerde piano en kerkmuziek aan de conservatoria van Amsterdam en Utrecht, en theologie in Utrecht en aan de PThU. Hij geeft regelmatig concerten.

 

Wim Houtman - journalist
In zijn eigen gemeente regelmatig betrokken bij het voorbereiden van vieringen.

In het dagelijks leven journalist bij het Nederlands Dagblad.

 

Kees van Setten - docent, theoloog en muzikant
Kees van Setten publiceerde diverse malen over muziek, liedcultuur en liturgie. Ook verzorgt hij workshops over de omgang met muziek en liedculturen in de kerk. Met het ensemble New Wine gaf hij concerten in Nederland, Oost- en Zuidoost-Europa.