Koperen Kees

Praktische handvatten voor de Eredienst

Dit merkteken aan de voorzijde van het podium is het vaste referentie meetpunt voor het plaatsen van decor, licht, geluid. Koperen Kees is als merkteken in vrijwel elk theater in Nederland te vinden, en dankt zijn naam aan Kees van der Wilk die de eerste technische innovaties heeft uitgevoerd. (Wikipedia)
Koperen Kees is een bijzonder eenvoudig hulpmiddel, maar super praktisch waarbij m.n. technici, maar ook acteurs zich op het podium kunnen oriënteren. Staat hier symbool voor eenvoudige oplossingen voor knullige problemen…

Doelen:
Bewustwording creëren van het aandeel van het individu in de flow van de dienst en de invloed van het individu op de beleving van de gemeente/ toehoorders
Bewustwording creëren van de uitdagingen die publiekelijk optreden met zich meebrengt
Bemoedigen, denken in mogelijkheden
Spanning wegnemen rondom gevoelige, terugkerende knulligheden
Direct toepasbare handvatten aanreiken
Gesprek op gang brengen

Middelen/technieken:

  • Film fragmenten
  • Plenair informeren
  • Groepsbesprekingen
  • Invuloefeningen

Uitgangspunten:
Voor deze workshop heeft er zich al een lezing plaatsgevonden van … over “flow” of spanningsboog in de dienst algemeen. De deelnemers aan deze workshop hebben dus al een idee bij “flow”, wat het inhoud en waarom het van belang is.

Bij deze workshop zijn medewerkers aanwezig van diverse taakgroepen die zich in uitvoerende zin bezighouden met de eredienst (geluid, muziek, beamer, zangleiding)

Hoofdpunten:
– Flow stoppers over fouten maken Plenair en interactief benoemen
– Focus over spanning en focus Plenair en in groepjes delen
– Fundament over de voorbereiding Plenair en interactief benoemen
– Feedback over feedback geven & ontvangen Plenair en in groepjes delen

Kosten
De kosten voor deze workshop bedragen €250,- exclusief reiskosten en worden gefactureerd door Eredienst Creatief. De opbrengsten van de workshop zijn bestemd voor het werk van Eredienst Creatief. Eredienst Creatief is een stichting en heeft de ANBI-status en verantwoordt derhalve haar inkomsten en uitgaven. De aanvrager zorgt voor een locatie en koffie/thee e.d.

Voor meer informatie neemt u contact op met Cindy Bubberman, Eredienst Creatief.
info@eredienstcreatief.nl