Regionale Dag 2014

20141111-Regionale-Inspiratiedagen-AssenDe Regionale Inspiratiedag over ‘Anders Vieren’, georganiseerd door gemeenteadviseurs van de Protestantse Kerk, voldeed aan een behoefte die in veel gemeenten leeft. Zelfs uit Brabant waren er deelnemers…

Waar moet je aan denken bij ‘Anders Vieren’? Dat was de centrale vraag tijdens de zonovergoten regionale inspiratiedag op 1 november in Assen. Een vraag die leeft in de plaatselijke gemeenten, want er kwamen rond de zeventig deelnemers -zelfs vanuit Brabant- naar Assen om antwoord te krijgen die vraag.

Waarom ‘anders’?

Uit onderzoek blijkt dat mensen in de eredienst iets willen beleven, iets van God op het spoor willen komen. Hoe doe je dat zo, dat verschillende tradities en generaties met elkaar worden verbonden?

Ds. Jaap Overeem en drs. Kees van Setten (beiden theoloog en musicus) van Eredienst Creatief hebben de deelnemers in de ochtendviering met veel enthousiasme meegenomen in een eredienst, waarin met eerbied anders en verbindend werd gevierd.

Wat gaat er dan ‘anders’?

Dezelfde lezingen worden op een andere manier gelezen.  De psalm ‘vanuit de diepten van ellende’ wordt vanuit de diepte achterin de kerk door meerdere stemmen/personen voorgelezen. Het Woord spreekt voor zichzelf, er wordt niets aan toegevoegd of afgedaan.

Zo gaat het ook met het zingen van een lied. Bij het zingen van een psalm wordt gebruik gemaakt van muziekinstrumenten zoals een djembé of tamboerijn. Door afwisseling van mannen- en vrouwenstemmen, of door harder en zachter te zingen, worden andere accenten gelegd en hoor je de tekst  (op)nieuw.

Verrast werden we door het effect van kleine veranderingen op de beleving van de voorgelezen tekst en de psalmen. Er werd geëxperimenteerd en gevraagd: ‘Kan dat: rustige jazz-muziek bij psalm 134?

Muziek raakt de ziel

Indruk maakte de soliste, die spontaan opstond en zingend naar voren liep, waarna mannenstemmen haar bijvielen.  Muziek raakt de ziel! Dat hebben we intens ervaren.

De dag is afgesloten met een ‘staketselviering’,  samengesteld uit wat de deelnemers hebben opgedaan in de workshops Zin-in-zondag, Schriftlezing anders, Krabbeldienst, Inspiratiekoffer en Interactieve viering (e-meeting). Het was bijzonder hoe deze samengestelde dienst tóch een gevoel gaf van ‘samen-zijn’, van samen gemeente van Christus zijn. Zo ervoeren we aan den lijve wat er bedoeld wordt met het landelijke jaarthema ‘Met hart en ziel vieren en verbinden’!

Els Deenen, Evi de Vries-Baarlink, Jenneke Span en Janny Wiltjer-Lusseveld zijn gemeenteadviseurs Gemeenteopbouw in Noordoost-Nederland.

>’Anders Vieren’ ook in Zuid, Oost of West? Neem contact op met de gemeenteadviseurs van de Protestantse Kerk in uw classis of regio.

Materialen

 Workshops

 

Meer lezen?

Verbindend Vieren Verbindend Vieren, Spelen met vormen en stijlen in de eredienst” onder redactie van Klaas-Willem de Jong en met bijdragen van Kees van Sette, Jaap Overeem, Andries Govaart en Els de Wolf-Kox is hier verkrijgbaar.