Over

Er leven in kerkelijk Nederland veel vragen als het gaat om de hedendaagse smeltkroes van liedculturen, stijlen, liturgische vormen en spiritualiteiten die daarbij horen. De stichting EredienstCreatief wil deze vragen een platform bezorgen. Experimenteren met ideeën, praktische mogelijkheden (‘hoe dóe je dat dan allemaal’?) en het uitwisselen van ervaringen. Voorop staat de overtuiging dat er naar verbindingen moeten worden gezocht, niet naar het uitsluiten van de ene stijl en cultuur door de andere.

Lees verder over onze Visie op Eredienst en Liturgie of over de vragen waar de stichting EredienstCreatief mee bezig is.