Studiedag 2015

drommedarisDoorzingen in de Preek – Over de preek in het verhaal van de viering

Op 11 april 2015 vond in Maarssen de studiedag “Doorzingen in de Preek” plaats

De studiedag was goed bezocht met geïnteresseerden waaronder een groot deel predikanten. Daarnaast waren er (kerk)musici, zangleiders, commissie- en gemeenteleden. De organisatie was in samenwerking met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie van de PKN en het Nederlands Dagblad. Verschillende deelnemers hebben van tevoren liturgieën ingestuurd waar in de lezing en de workshops op in gegaan is

.IMG_1062

De inhoud van de dag ging over de volgende vragen:

Hoe was de preek? Die vraag krijgt een kerkganger meestal als hij thuiskomt. En niet: welk lied werd na de preek gezongen, of hoe was de lofprijzing vandaag?

Zeker in de gereformeerde traditie draait de dienst vanouds om de preek; de liederen en lezingen waren op dat middelpunt afgestemd. Dat is inmiddels wel anders. Het eigene van liederen en het lezen uit de Bijbel heeft meer accent gekregen. Verschillende onderdelen kregen in de dienst hun plek en er kwam aandacht voor een doorgaande lijn in de viering.

De vraag is dan: komt de preek in deze beweging mee?  Of geeft het begin van de preek je toch het gevoel dat er iets heel nieuws, iets anders begint? De preek die een beslissende wending geeft aan de dienst?

Evangelische samenkomsten zijn in tal van opzichten anders, maar op dit punt is er geen wezenlijk verschil. Ook daar begint – na de uitbundige  lofprijzing – met de preek een ander verhaal.

IMG_1046Valt er méér van te maken? Zodat een dienst één verhaal vertelt, één spanningsboog heeft. Zó, dat kerkgangers worden meegenomen in dat verhaal, zónder dat de preek de vaart eruit haalt. En wat is vervolgens het eigene van de preek in het ‘verhaal’ van de dienst? Op wat voor creatieve manieren kun je daaraan vormgeven?

De studiedag begon met een viering geleid door Jaap Overeem gevolgd door een plenaire reflectie op de viering onder leiding van  Kees de Ruijter.

’s Middags waren er workshops over de Preek in het Geheel (Kees de Ruijter), Preken met Muziek (Kees van Setten en Frank Bakker), de Plotvorming in de liturgie (Jaap Overeem) en Liturgie Theatraal vormgegeven (Charissa Bakema).

 

Kees de ruijter Kees de Ruijter was tot vorig jaar hoogleraar praktische theologie – inclusief preekkunde en liturgiek – in Kampen. Hij is auteur van het boek “Horen naar de stem van God, theologie en methode van de Preek” (2013)

Charissa Bakema Charissa Bakema is theatermaker, verhalenverzamelaar en eigenaar van broedgebied.nl . Ze is daarnaast een van de initiatiefnemers van Blossom030.nl, een missionair initiatief in Utrecht. Onlangs kwam haar boek uit “Verhalenkathedraal. Over alles wat vertelt wie je bent“.

KvS3 comp Kees van Setten is docent, theoloog en muzikant. Hij publiceerde diverse malen over muziek, liedcultuur en liturgie. Ook verzorgt hij workshops over de omgang met muziek en liedculturen in de kerk. Met het ensemble New Wine gaf hij concerten in Nederland, Oost- en Zuidoost-Europa.

Frank den BakkerFrank den Bakker is organist, pianist, componist en dirigent van diverse koren. Hij studeerde orgel, piano, improvisatie en continuo, kerkmuziek en schoolmuziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. frankdenbakker.nl

Jaap Overeem2.kleinJaap Overeem is predikant in Stiens. Hij is veel bezig met opbouwwerk onder jeugd en jonge gezinnen en met liturgische vernieuwing. Studeerde kerkmuziek in Tilburg en theologie in Kampen, speelt in zijn vrije tijd piano en fagot.

De volgende materialen zijn beschikbaar:

 

Programmaboek

Welkom en introductie, Kees van Setten (opname)

Openingsviering “Gods Heiligheid in onze gewone taal” (opname)

Lezing, Kees de Ruijter (presentatie)

Lezing, Kees de Ruijter (opname)

 

Handouts Workshops

Een Liturgie Theatraal vormgegeven,  Charissa Bakema (pdf)

Plotvorming in de Liturgie, Jaap Overeem (pdf)

Preken met muziek, Frank den Bakker en Kees van Setten (pdf)

 

Blogs

Impressie, onder andere reacties op twitter

Theater en Kerk?, Charissa Bakema

2e persoon. Klaas-Willem de Jong

 

FrankdenBakker       WorkshopdeRuijter