Studiedag 2016

matthew Psalm bijt Mens. Geraakt door de psalmen in de eredienst

Studiedag EredienstCreatief – 19 november 2016 met Matthew Jacobi (Sons of Korah) voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, musici, zangleiders en andere geïnteresseerden

Psalmen zijn geliefd en verguisd, maar de kracht van de psalmen overtuigt en ontroert iedereen die ermee kennismaakt. De eeuwen door hebben ze hun vaste plek gehad in de erediensten. Toch zijn vandaag veel kerken en christenen er verlegen mee. Soms voelen ze echt als liederen van vroeger en blijkt het lastig de link te leggen naar vandaag. Komt dat misschien door een traditionele vorm? Andere christenen zingen geen psalmen meer in de kerk, en toch ontdekken ze de diepte van deze Bijbelse liedbundel. Zeker nu er – naast de berijmde psalmen op melodieën uit de zestiende eeuw – ook vele nieuwe vormen van psalmen beschikbaar zijn.
Een psalm vertolkt de diepe dalen en grote hoogten van mensen, in hun relatie met elkaar en met God. Met psalmen kun je bidden, klagen, lofprijzen, danken en radeloos of boos zijn. Een psalm kan helpen om– in de relatie met God – te verwoorden hoe je op dit moment voelt, zonder dat je je beter of anders hoeft voor te doen.
Hoe kunnen deze Psalmen een plaats krijgen in het verhaal van een dienst, in een veelkleurige kerk, binnen of buiten de kerkmuren? Op deze studiedag zullen we het dan vooral ook hebben over de lastige en tegendraadse teksten in de psalmen – de teksten die bijten, schuren maar ook bevrijden.
Tijdens deze studiedag werden theorie en praktijk met elkaar verbonden door lezingen in te bedden in gesproken en gezongen “Psalmmomenten”. Hoofdspreker was Matthew Jacobi, theoloog en voorman van de Australische muziekgroep Sons of Korah. Verdere medewerking van o.a. Roel Bosch, Kees van Setten, Frank den Bakker en Donna Post-Pollema.

 

Hier kunt u het Programmaboek van de studiedag downloaden.

Bij de berichten vindt u een impressie aan de hand van tweets van de studiedag.

Elders op de site vindt u een verzamelpagina met tips en voorbeelden over Psalmen.

 

Keynote speaker: Matthew Jacoby (Sons of Korah)

Matthew JacobyMatthew Jacoby is a musician, pastor, author, and lecturer from Australia. He is the lead member of the Psalms group, Sons of Korah (www.sonsofkorah.com). Matthew teaches philosophy, apologetics, preaching and various other subjects at the Melbourne School of Theology and is also the teaching pastor at Barrabool Hills Baptist Church in his home town of Geelong. Matthew and his wife Kate have three children.

The most common genre of expression in the Psalter, the biblical worship book, is that of lament. In contrast, Christian worship today tends to be dominated by expressions of joy, triumph and devotion. This raises some important questions about contemporary worship culture. Matthew will make a case for the importance of the language of lament, complaint, supplication, penitence and even anger for the corporate expression of faith in corporate worship. He argues that the expression of the inevitable tensions of life in this broken world is foundational to the experience of joy that we desire so much. He talkes also about some practical ways in which we can begin to translate this idiom of the Psalter into our contemporary worship.

 

Presentation

 

Respons op lezing: Roel Bosch

25 roelRoel Bosch is predikant in Zeist. Hij schreef een boek over de Psalmberijming 1773, was lid van de redactie van Liedboek 2013, en vertaalde diverse liederen, vooral uit de kring van Iona. Als associate member is hij verbonden aan de Iona-community. Hij zingt graag en is vrijwilliger bij Utrechts Landschap.

Presentatie

Samenvatting reactie

Artikel Fries Dagblad (22-11-2016)