Symposium 2013

omslagOver grenzen heen: Verbindend & Verhalend vieren

Op 15 en 16 november 2013 vond het derde symposium van EredienstCreatief plaats in – opnieuw – de prachtige en gastvrije ambiance van het Dominicanenklooster in Huissen. Wat zingt het daar heerlijk!

Het thema werd uitgewerkt door Klaas Willem de Jong en Kees van Setten. Uitgebreider valt dit na te lezen in het in het voorjaar van 2013 bij Boekencentrum verschenen boek Verbindend Vieren (red. K.W. de J.).  Vanuit het Calvin Institute of Christian Worship verzorgde Dale Cooper (worship resource specialist van het CICW) enkele pastoraal getinte lezingen. Bijzonder was de ontmoeting met de Zwitserse predikant en musicus Beat Rink (lezing over creativiteit en kunst). Hij is directeur van Crescendo, een vereniging voor (klassieke) christen-musici die opereert in Duitsland, Zwitserland en Oost-Europa.

Er waren diverse andere lezingen/workshops, zoals die van Martin Hoondert (seculiere muziek), Desirée van Drongelen (dans), Harmke Heuver (sociale media), Jaap Overeem (de praktijk van Verbindend Vieren), Kees van Setten en Frank den Bakker (Psalmen).

Otto de Bruijne presenteerde zijn liturgische ‘verhaal’ aan de hand van de door hem gemaakte canvas-kapel. Een centraal onderdeel vormden de uitgewerkte vieringen. Ze werden geleid door een team van musici en zangers onder leiding van Frank den Bakker (organist) en Donna Post-Pollema (zangleiding). Deze vieringen hebben ook tot doel om voorbeelden te geven van Verbindend en Verhalend Vieren. Geen ‘modellen’, maar aanzetten om zelf in de eigen gemeente aan de slag te gaan met creatieve vormen van muziek en liturgie. Soli Deo Gloria und dem Nächsten draus sich zu belehren. 

Een impressie van de dag met behulp van tweets vindt u hier.

De volgende materialen zijn beschikbaar:

Programmaboek

Vieringen (opnamen)

Lezingen

Seminars en Workshops

  • Jaap Overeem: Verbindend vieren in de praktijk (handout)
  • Harmke Heuver: Twitter en zo, over het verbinden van generaties (presentatie)
  • Beat Rink: Kunst en creativiteit in de liturgie (handout en presentatie)
  • Martin Hoondert: Het seculiere lied in de eredienst (presentatie)