On the cliffs

Dover-cliffs-2

Een oude kerk met geschiedenis, een betonblok uit de jaren 70 tot gymzaal of buiten, overal wordt gevierd. Waar je viert en met wie heeft invloed op de invulling van de voorbereiding en uitvoering en hoe de aanwezigen de viering ervaren. In zijn blog “On the cliffs”  beschrijft Klaas Willem … Lees verder

Eredienst Creatief in Princeton

Princeton

Opnieuw een voorbeeld van een creatieve liturgie uit het buitenland van bestuurslid Klaas-Willem de Jong. Dit keer in een gebedsmoment tijdens een conferentie in Princeton (New Jersey). Een van de gebedsmomenten had een eenvoudige maar verrassende beeldende vormgeving om de betekenis het water in de doop te ervaren. Lees hier zijn persoonlijke ervaring in … Lees verder

(Un)plugged

Unplugged

‘De protestantse liturgische traditie is als een huis met veel mogelijkheden tot stopcontacten. De bedrading en de elektriciteitsdozen zitten echter achter het pleisterwerk. Er zouden veel meer gebruikt kunnen worden. Anders gezegd: inpluggen op de mogelijkheden die er zijn.’ Een citaat van Kees van der Kooi tijdens een workshop op … Lees verder

Beeldende kunst in de liturgie

Willem Zijlstra is beeldend kunstenaar, parttime docent in het voortgezet onderwijs en aan de Gooise Academie Laren. Hij is betrokken bij de 
CNV-Kunstenbond Vakgroep Beeldende Kunst. Deze presenteert op hun website Arsprodeo een aanbod aan liturgische kunst.

Hoe is het toch gekomen dat kerk en kunst uit elkaar zijn gegroeid? Hoe kunnen we in de liturgie gebruikmaken van beeldende kunst? Hoe kunnen we verbindingen leggen tussen het non-verbale en het verbale? Kun je muziek en liederen verbinden aan beeld? Hoe kan een voorganger preken met beelden? Wat vraagt dit … Lees verder

‘Tien woorden’ voor de eredienst

Calvin Th

Op de tiende verjaardag van het Calvin Institute of Christian Worship in 2007 zijn tien ‘Core Convictions’ geformuleerd voor een levende christelijke liturgie. Deze tien uitgangspunten zijn niet nieuw. Het zijn tijdloze waarheden die putten uit de Schrift en de rijke traditie van de eredienst. Vandaag de dag geldt voor elk van … Lees verder