Psalm Project Africa

psalmprojectafrica_1414504567_83

Twee werelden vermengden zich toen in de Joriskerk in Amersfoort Afrikaanse klanken de ruimte vulden. In en na de kerkdienst die ik er voor de zomer van dit jaar bezocht trad een Afrikaanse groep op die, met Afrikaanse instrumenten en melodieën, bekende psalmen zongen. Hun bedoeling was helder: Afrika leren … Lees verder

Het icoon van de evangelische beweging

Icoon

Lofprijzing, aanbidding en emotiecultuur. In dit artikel wil Kees van Setten een belangrijk, kleurrijk element van de evangelische liturgie onder de aandacht brengen: de lofprijzing en aanbidding.  Begrippen als ‘beleving’ en ‘emotie’ worden hierbij betrokken. De vraag is of dit adequate begrippen zijn die passen bij wat er gebeurt in … Lees verder

Blended Worship

"Ze zijn daar heel enthousiast over Blended Worship"

    In steeds meer kerken kom je het tegen. Een kerkdienst waarin liederen uit verschillende bundels klinken: Liedboek, Taizé, Tussentijds, Evangelische Liedbundel, Iona en Opwekking. Deze integratie van liedstijlen wordt ook wel bricolageliturgie genoemd of ‘Blended Worship’.    De benaming Blended Worship, waarvoor ook de term ‘verbindend vieren’ wordt … Lees verder

Liturgische trends in protestants Nederland

Predikant in Leidsche Rijn-Oost (Protestantse Kerk), 
waar hij af en toe experimenteert met interactieve vormen in de eredienst. Promoveerde in 1996 aan de VU op de liturgiegeschiedenis van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland.

Een jaar of tien geleden waren gemeenten liturgisch redelijk stijlvast. Bijvoorbeeld liedboek en Zingend Geloven. Of Liedboek en een evangelisch lied. Inmiddels lopen stijlen meer door elkaar. Reden voor een conferentie: EredienstCreatief 2011 ‘Veelkleurig Vieren’. Klaas-Willem de Jong spot de trends. Sommigen willen ons nog steeds doen geloven dat er … Lees verder

Spontaan staan bij het zingen van een psalm

Spontaan staan bij het zingen van een psalm Foto:Christiaan Zielman

……Bezoekers symposium proberen het combineren van verschillende muziekstijlen uit. ……Nooit eerder veranderde de liturgie zo snel als nu, zegt John Witvliet. Huissen ‘Dat was bijzonder’, zegt organist Martin den Otter uit Hengelo enthousiast. ‘De mensen in de kerk gingen spontaan staan onder het zingen van Psalm 149.’ Het gebeurde aan het eind van … Lees verder