Liturgische trends in protestants Nederland

Een jaar of tien geleden waren gemeenten liturgisch redelijk stijlvast. Bijvoorbeeld liedboek en Zingend Geloven. Of Liedboek en een evangelisch lied. Inmiddels lopen stijlen meer door elkaar. Reden voor een conferentie: EredienstCreatief 2011 ‘Veelkleurig Vieren’. Klaas-Willem de Jong spot de trends. Sommigen willen ons nog steeds doen geloven dat er … Lees verder

Spontaan staan bij het zingen van een psalm

Spontaan staan bij het zingen van een psalm Foto:Christiaan Zielman

……Bezoekers symposium proberen het combineren van verschillende muziekstijlen uit. ……Nooit eerder veranderde de liturgie zo snel als nu, zegt John Witvliet. Huissen ‘Dat was bijzonder’, zegt organist Martin den Otter uit Hengelo enthousiast. ‘De mensen in de kerk gingen spontaan staan onder het zingen van Psalm 149.’ Het gebeurde aan het eind van … Lees verder

Met geheel uw ziel en verstand

Over de menselijke emotie en haar relatie tot geloof en muziek. Workshop tijdens het Symposium ‘Veelkleurig Vieren’, maart 2011.  Vooral van opwekkingsliederen wordt nogal eens gezegd dat ze ’het gevoel raken’. Maar hoe zit het met dat gevoel? Van der Kooi baseert zich onder andere op het werk van filosofe Martha Nussbaum. … Lees verder

Erfgoed en verandering

John Witvliet

Lezing van John Witvliet, Symposium “Veelkleurig Vieren” 2011 over de schoonheid en glorie van God vanuit een rijk erfgoed van gereformeerde liturgie en gemeentezang (psalmen) in een tijd van liturgische verandering en vernieuwing en een verlangen naar deelname en beleving en een Bijbelse liturgie.   Liturgie als daad van verbond, van … Lees verder

Op zoek naar een evenwichtig liturgisch dieet

John Witvliet

……De Amerikaanse hoogleraar John Witvliet is volgend weekend hoofdspreker op het congres ‘Veelkleurig Vieren’. ……‘Er is een teveel aan meningen over liturgie, en te weinig liefde, inzicht en fijnzinnigheid.’ Grand Rapids De Amerikaanse hoogleraar John Witvliet (43) is volgende week vrijdag en zaterdag hoofdspreker op het congres ‘Veelkleurig Vieren’, dat … Lees verder

Liturgie Stimuleren

Een verzameling ‘spreuken’ over de praktijk van de christelijke eredienst, opgesteld door de Wereldgemeenschap van Gereformeerde en Hervormde Kerken (WCRC) in 2010 Bijeengebracht vanuit de lidkerken uit alle werelddelen. Gericht op het stimuleren van de liturgie in plaatselijke gemeenten, het gesprek tussen kerken en verdere studie en onderzoek Ontvangen en gedeelde christelijke … Lees verder