Nieuwe impulsen voor de eredienst

Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om nieuwe impulsen te geven aan de eredienst: eigentijds, met nieuwe vormen en meer interactief. En dan niet alleen voor de zondagse viering in de kerk, maar ook voor andere momenten en plaatsen door de week. Bij Kerkinformatie van mei is een katern uitgegeven ter inspiratie … Lees verder

‘Anders Vieren’ in het Noorden

De Regionale Inspiratiedag over ‘Anders Vieren’, georganiseerd in Assen door gemeenteadviseurs van de Protestantse Kerk, voldeed aan een behoefte die in veel gemeenten leeft. Zelfs uit Brabant waren er deelnemers… Ds. Jaap Overeem en drs. Kees van Setten (beiden theoloog en musicus) van Eredienst Creatief hebben de deelnemers in de … Lees verder

Aan tafel met Jezus

Het Heilig Avondmaal is een rituele maaltijd. Maar kan dit ritueel ook een plaats krijgen in een gewone maaltijd, om zo op een nieuwe wijze de betekenis op het spoor te komen? De gemeente van Klaas-Willem de Jong onderzoekt het in de viering op de Witte Donderdag. Lees het artikel op … Lees verder

Blended Worship

    In steeds meer kerken kom je het tegen. Een kerkdienst waarin liederen uit verschillende bundels klinken: Liedboek, Taizé, Tussentijds, Evangelische Liedbundel, Iona en Opwekking. Deze integratie van liedstijlen wordt ook wel bricolageliturgie genoemd of ‘Blended Worship’.    De benaming Blended Worship, waarvoor ook de term ‘verbindend vieren’ wordt … Lees verder