Blended Worship

    In steeds meer kerken kom je het tegen. Een kerkdienst waarin liederen uit verschillende bundels klinken: Liedboek, Taizé, Tussentijds, Evangelische Liedbundel, Iona en Opwekking. Deze integratie van liedstijlen wordt ook wel bricolageliturgie genoemd of ‘Blended Worship’.    De benaming Blended Worship, waarvoor ook de term ‘verbindend vieren’ wordt … Lees verder

Verbindend Vieren

Kunnen verschillende tradities met elkaar verbonden worden in één viering zonder dat het een ratjetoe wordt met losse elementen die onderling geen enkele ‘klik’ hebben? In de protestantse kerk kennen we de gereformeerde traditie en de oecumenische (‘hoogliturgische’) stroming. Daarnaast is er de evangelische invloed. In veel gemeentes wordt ermee geworsteld: … Lees verder

Beelden en Woorden bij de 40-dagen tijd

Op zoek naar handvatten om de veertigdagentijd te vieren? Probeer het dan eens niet alleen met woorden, maar ook met beelden. In het boek “Jezus voor ogen” onder redactie van Marleen Hengelaar-Rookmaker vind je voor elke dag een prachtig kunstwerk en een tekst die het beschrijft en zoekt naar de betekenis. Verder vind je wekelijks een … Lees verder

Liturgie Stimuleren

Een verzameling ‘spreuken’ over de praktijk van de christelijke eredienst, opgesteld door de Wereldgemeenschap van Gereformeerde en Hervormde Kerken (WCRC) in 2010 Bijeengebracht vanuit de lidkerken uit alle werelddelen. Gericht op het stimuleren van de liturgie in plaatselijke gemeenten, het gesprek tussen kerken en verdere studie en onderzoek Ontvangen en gedeelde christelijke … Lees verder

‘Tien woorden’ voor de eredienst

Op de tiende verjaardag van het Calvin Institute of Christian Worship in 2007 zijn tien ‘Core Convictions’ geformuleerd voor een levende christelijke liturgie. Deze tien uitgangspunten zijn niet nieuw. Het zijn tijdloze waarheden die putten uit de Schrift en de rijke traditie van de eredienst. Vandaag de dag geldt voor elk van … Lees verder

Liturgie en cultuur

In 1996 gaf de Lutherse Wereldfederatie de ’Verklaring van Nairobi’ uit, een toonaangevend stuk over de verhouding tussen liturgie en cultuur. Hieronder de belangrijkste hoofdstukken. Liturgie overstijgt de cultuur 2.1 De opgestane Heer die wij aanbidden, en door wie wij door de kracht van de heilige Geest de genade van … Lees verder