Con Spirito – Geen geloof zonder muziek

Handelingen, het tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap heeft een themanummer uitgebracht vol artikelen en bijdragen over werken met muziek in de praktijk van pastores, geestelijk verzorgers, cantors en andere (kerk)musici. Handelingen gaat in op muziek en eredienst en de bijbelse en literaire oorsprong daarvan, op de betekenisgeving en toe-eigening … Lees verder

Psalm Project Africa

Twee werelden vermengden zich toen in de Joriskerk in Amersfoort Afrikaanse klanken de ruimte vulden. In en na de kerkdienst die ik er voor de zomer van dit jaar bezocht trad een Afrikaanse groep op die, met Afrikaanse instrumenten en melodieën, bekende psalmen zongen. Hun bedoeling was helder: Afrika leren … Lees verder

Liedbundel Hemelhoog

Zoals al eerder bekend gemaakt, werkt het Evangelisch Werkverband samen met de Confessionele Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad aan de opvolger van de Evangelische Liedbundel uit 1999. De protestants evangelische liedbundel gaat ‘Hemelhoog’ heten, afkomstig uit Psalm 108:4-5 “Hemelhoog is Uw liefde, tot aan de wolken reikt Uw trouw”. … Lees verder

Opnieuw geboren worden – Peer Gynt

Veel van wat we zingen in de kerk vindt, al dan niet aangepast en vertaald, z’n oorsprong in de klassieke muziek. Een enkele keer laten we een klassiek stuk in z’n oorspronkelijke vorm horen vaak als “opvulling”. Bach-koraal preludes of fuga’s, waar organisten zich suf op studeren, gaan meestal verloren … Lees verder

Psalmen voor Nu – Voltooiing van het project

PRESENTATIECONCERT Houten, 1 november 2014, 19.30 uur De Lichtboog, Kruisboog 22 Toegang € 12,50 excl. € 2,- administratiekosten Kaartverkoop: www.truetickets.nl     Met het uitbrengen van het dubbelalbum Compleet gelukkig wordt in november dit omvangrijke project afgesloten. Er zijn in totaal 11 CD’s verschenen en alle 150 psalmen zijn dan … Lees verder

Blog Gloria en Kyrie

Gloria en Kyrie is een blog over muziek in de gemeente. Marc Volgers is HBO theoloog en coordinator van o.a. de muziekgroepen in zijn gemeente. In evangelische gemeenten wordt voornamelijk lofprijs en aanbidding gezongen. Als je door moeilijke tijden heen gaat is dit niet toereikend vindt Marc. Daarom wil hij met … Lees verder