Het icoon van de evangelische beweging

Lofprijzing, aanbidding en emotiecultuur. In dit artikel wil Kees van Setten een belangrijk, kleurrijk element van de evangelische liturgie onder de aandacht brengen: de lofprijzing en aanbidding.  Begrippen als ‘beleving’ en ‘emotie’ worden hierbij betrokken. De vraag is of dit adequate begrippen zijn die passen bij wat er gebeurt in … Lees verder

Paas-inspiratie (2)

Aanvullende paas-inspiratie van Frank den Bakker. Twee liederen uit het nieuwe liedboek waarin “gespeeld” wordt met melodie en instrument. Lied 558 “Jezus om uw lijden groot” in een zetting voor piano met eventueel andere instrumenten met dalende bas en akkoordsymbolen voor gitaar en/of bas(gitaar). Heel mooi zou bijvoorbeeld zijn als … Lees verder

Blended Worship

    In steeds meer kerken kom je het tegen. Een kerkdienst waarin liederen uit verschillende bundels klinken: Liedboek, Taizé, Tussentijds, Evangelische Liedbundel, Iona en Opwekking. Deze integratie van liedstijlen wordt ook wel bricolageliturgie genoemd of ‘Blended Worship’.    De benaming Blended Worship, waarvoor ook de term ‘verbindend vieren’ wordt … Lees verder

Liedkeuze en Kerkdienst

De zondagse kerkdienst of samenkomst vraagt van een voorganger (en soms musici) een wekelijks terugkerend keuzeproces. Dat is van veel factoren afhankelijk, zoals het soort gemeente met zijn vertrouwde liedrepertoire, de vocale, instrumentale en technische mogelijkheden, kennis en inzicht van voorganger en musici, maar zeker ook de aard van de dienst en het karakter van … Lees verder