Interactief over de grens

In de vakantie bezoeken we vaak een buitenlandse kerk. Zo ook EredienstCreatief bestuurslid Klaas-Willem de Jong tijdens zijn vakantie in Brno in Tjechie. De kerkdienst in het gebouw van het CCE kerkgenootschap met Lutherse en Gereformeerde roots blijkt verrassend herkenbaar. In zijn blog “Dienstwerk” schrijft Klaas-Willem over de deels interactieve … Lees verder

Doorzingen in de preek

Tijdens de Studiedag 2015 gaat Prof.dr. Kees de Ruijter (emeritus hoogleraar praktische theologie, TU Kampen) in op de inbedding van de preek in het geheel van een dienst, en op de rol van voorganger én gemeente. Hij reageert op de openingsviering en vertelt over zijn eigen ontwikkelingsgang en neemt de … Lees verder

Gods heiligheid en onze gewone taal

Openingsviering zoals gehouden tijdens de studiedag 2015 “Doorzingen in de Preek”. De liturgie is beschreven in het programmaboek. In het Oude Testament is het zien van God een dramatische gebeurtenis. De meeste gelovige joden dachten dat je onmiddellijk zou sterven als je God zou zien. Dat roept meteen een spanning … Lees verder