Blended Worship

    In steeds meer kerken kom je het tegen. Een kerkdienst waarin liederen uit verschillende bundels klinken: Liedboek, Taizé, Tussentijds, Evangelische Liedbundel, Iona en Opwekking. Deze integratie van liedstijlen wordt ook wel bricolageliturgie genoemd of ‘Blended Worship’.    De benaming Blended Worship, waarvoor ook de term ‘verbindend vieren’ wordt … Lees verder

Vernieuwend Vieren met jongeren

Op de studiedag “De klacht in de Eredienst”, maart 2012 worden de – grotendeels volwassen – deelnemers tijdens een workshop, onder leiding van Ghyslaine Pinas, uitgedaagd om een Kyrië-rap voor de slotviering in elkaar te zetten. De workshop wil inspireren om in de eigen gemeente met tieners de eredienst te vernieuwen. De workshop … Lees verder

Klaagliederen anders

  Inleven in de schriftlezing dat is wat Andries Govaart in zijn workshop tijdens de studiedag “De Klacht in de Eredienst”, maart 2012 instudeert voor de uitvoering in de Slotviering. Met het thema van de dag als invalshoek, maken deelnemers kennis met verschillende ‘Out of the box’ manieren om de schriftlezing … Lees verder

Spontaan staan bij het zingen van een psalm

Spontaan staan bij het zingen van een psalm Foto:Christiaan Zielman

……Bezoekers symposium proberen het combineren van verschillende muziekstijlen uit. ……Nooit eerder veranderde de liturgie zo snel als nu, zegt John Witvliet. Huissen ‘Dat was bijzonder’, zegt organist Martin den Otter uit Hengelo enthousiast. ‘De mensen in de kerk gingen spontaan staan onder het zingen van Psalm 149.’ Het gebeurde aan het eind van … Lees verder