Doorzingen in de preek

Tijdens de Studiedag 2015 gaat Prof.dr. Kees de Ruijter (emeritus hoogleraar praktische theologie, TU Kampen) in op de inbedding van de preek in het geheel van een dienst, en op de rol van voorganger én gemeente. Hij reageert op de openingsviering en vertelt over zijn eigen ontwikkelingsgang en neemt de … Lees verder

Gods heiligheid en onze gewone taal

Openingsviering zoals gehouden tijdens de studiedag 2015 “Doorzingen in de Preek”. De liturgie is beschreven in het programmaboek. In het Oude Testament is het zien van God een dramatische gebeurtenis. De meeste gelovige joden dachten dat je onmiddellijk zou sterven als je God zou zien. Dat roept meteen een spanning … Lees verder