Con Spirito – Geen geloof zonder muziek

Handelingen, het tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap heeft een themanummer uitgebracht vol artikelen en bijdragen over werken met muziek in de praktijk van pastores, geestelijk verzorgers, cantors en andere (kerk)musici. Handelingen gaat in op muziek en eredienst en de bijbelse en literaire oorsprong daarvan, op de betekenisgeving en toe-eigening … Lees verder

Het icoon van de evangelische beweging

Lofprijzing, aanbidding en emotiecultuur. In dit artikel wil Kees van Setten een belangrijk, kleurrijk element van de evangelische liturgie onder de aandacht brengen: de lofprijzing en aanbidding.  Begrippen als ‘beleving’ en ‘emotie’ worden hierbij betrokken. De vraag is of dit adequate begrippen zijn die passen bij wat er gebeurt in … Lees verder

Purschuimliederen

Jaap Overeem, predikant in Stiens reflecteert op het gebruik van taizéliederen in een viering.  De afgelopen weken heb ik weer een aantal vieringen mogen maken voor Eredienst Creatief. Het wordt steeds meer een hobby voor mij en het team raakt ook steeds meer op elkaar ingespeeld. Ik herinner mij van … Lees verder