Vrede zij U – Studiemiddag Nicholas Wolterstorff

 

WolterstorffDe Amerikaanse filosoof Nicholas Wolterstorff (1932) is een van de meest bekende en toonaangevende christenfilosofen van dit moment. In Nederland maakten we in de jaren negentig al kennis met zijn publicaties op het gebied van wetenschap en geloof. Zijn recentere zoektocht naar een christelijke visie op thema’s als rechtvaardigheid, onderwijs en liturgie is in Nederland veel minder bekend.

Binnenkort verschijnt in de boekenreeks van de Stichting voor Christelijke Filosofie de bundel “Denken om shalom“. Hierin staat de actualiteit van Wolterstorffs praktische filosofie centraal. Ter gelegenheid van de presentatie van deze bundel komt de 85-jarige filosoof begin juni naar Nederland om in vier studiemiddagen te inspireren tot het begrijpen, doordenken en toepassen van zijn gedachtegoed. Per middag komen achtereenvolgens Wolterstorffs visie over christelijke filosofie, politiek, onderwijs aan bod.

De vierde middag is in Kampen en gaat over theologie, liturgie en de verbinding tussen beide.

Voor meer informatie en opgave zie Weetwatjegelooft.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *