Waarom EredienstCreatief

Liturgie is prachtig. Niets mooier dan zingen, bidden, lezen en luisteren, aanbidden en vieren. Samen Gods nabijheid zoeken. Maar liturgie kan ook voor verdeeldheid zorgen. Als niet iedereen even warm loopt voor vernieuwingen, of als de ene liedcultuur geen goed woord overheeft voor de andere. In de Verenigde Staten spreekt men van ‘worship wars’ en ook in Nederland zijn conflicten rondom liturgie en liedculturen geen zeldzaamheid. Dat kan anders en beter!

Hoe geven wij in een pluriforme en multiculturele samenleving antwoord op de behoefte aan vernieuwing? Hoe weerspiegelen we de veelkleurigheid van God in plaats van te vervallen in monoculturen? Hoe zingen we een nieuw lied voor de Heer?

Werkplaats

Liturgie is een werkplaats van de Geest om het verhaal van Gods liefde te vertellen. God maakt ons deelgenoot in de zaak van Jezus en Hij nodigt ons uit om met hart en ziel mee te doen. In die werkplaats is ruimte voor creatieve invulling, voor het experiment. Er kunnen nieuwe liturgische vormen en muzikale ontwerpen (en vormen) ontstaan. Er mogen fouten gemaakt worden. We luisteren naar elkaar, spelen met elkaar en reflecteren op wat er gebeurt…..

Ontmoeting

In de eredienst staat de bevrijdende ontmoeting met God – en met elkaar – centraal. Deze ontmoeting schept ruimte, waarin mensen vrij kunnen in- en uitzingen. Liturgie is ook een vrijplaats in de geest van Jezus, met ruimte voor het hele veelkleurige scala aan impressie en expressie van geloof en gemeenschap: lofprijzing en aanbidding, klacht en berouw, getuigenis en verkondiging, meditatie en verstilling, gebed en muziek.

In elke eredienst komt de liturgische traditie van eeuwen tot nieuw leven. Dit is een continu en veelkleurig proces, dat naar zijn aard vernieuwend is. In Nederland kennen we uiteenlopende muzikale en liedculturen, die veelal langs elkaar heen leven. Maar we zijn door God aan elkaar gegeven. Elk van die culturen heeft z’n eigen ‘kernkwaliteiten’. Door die bij elkaar te brengen, kunnen juist betekenisvolle en stijlvolle combinaties ontstaan. Uit Amerika komt het begrip ‘blended worship’, waarin vormen en stijlen, woord en toon, traditie en vernieuwing, ouderen en jongeren met elkaar worden verbonden. Niet alles op één hoop, maar een liturgie die ons meeneemt in een verhaal. In het verhaal: ‘Hoort hoe God die met mensen omgaat…’

Basisdocumenten

Een aantal op deze website gepubliceerde artikelen vormen de basis voor de doelstellingen van EredienstCreatief:

The Chicago Call – januari 1977

Verklaring van Nairobi – Lutherse wereldfederatie – 1996

10 woorden voor de eredienst – Calvin Institute for Christian Worship – 2007

Praktijk van de Christelijke Eredienst – Wereldgemeenschap van gereformeerde en hervormde kerken – 2010