Schriftlezing Anders

Andries Govaart studeerde theologie en liturgiek in Nijmegen en heeft een eigen bureau ViaVia (tekst en toerusting voor liturgie, bezinning en begeleiding). Publiceerde gebeden, liederen en overwegingen en werkt mee aan het nieuwe Liedboek.

Andries Govaart studeerde theologie en liturgiek in Nijmegen en heeft een eigen bureau ViaVia (tekst en toerusting voor liturgie, bezinning en begeleiding). Publiceerde gebeden, liederen en overwegingen
en werkt mee aan het nieuwe
Liedboek.

Hoe zorg je dat de Schriftlezing echt overkomt? Die is immers het hart van de liturgie. Welke creatieve middelen staan ons ten dienste? Een muzikale schriftlezing? De schriftlezing als drama? In de workshop van Andries Govaart tijdens het Symposium ‘Veelkleurig Vieren’  maart 2011, gaat over alles wat boven het eenvoudige voorlezen uit een boek of van een papiertje uitgaat.

Hieronder een uitreksel van de workshop.

Uitgangspunten:

 • In ieder vorm van liturgie wordt uit de Schrift gelezen.
 • Schriftlezing heeft een rituele en een inhoudelijke kant.
 • Heel de mens en heel de schepping mag deelnemen aan de schriftlezing (we nemen de incarnatie serieus)
 • Iedere vorm van schriftlezing is gericht op de communicatie tussen God en mens (de bemiddelaar moet er niet tussen gaan staan)

Er zijn vanouds verschillende wijze van schrift lezen:

recto tono: het reciteren van de schrift, op verhoogde toon beoefend in de kloosters , niet-interpreterend, grotere verstaanbaarheid. recto tono ligt dicht tegen het rappen aan

beeldend lezen, zie voor je wat je leest, leef je in in de verschillende handelende personen, ga na wat voor tekst het is, wat voor literair genre.

theatrale setting: maak gebruik van de eigen mogelijkheden van de ruimte, speel met de tijd (niet alles hoeft achter elkaar, wat kan tegelijk), wat doet de stilte? meerdere rollen, meerder personen. decor, rekwisieten, kleding, beweging, enscenering.

voorbeelden:

 • kun je achter een schrijftafel gaan zitten en al schrijvende en lezende een perikoop uit een brief van Paulus lezen?
 • teksten uit de goede week vanuit vier hoeken laten klinken (zie bijlage)
 • tussen het volk gaan staan en van daaruit een smeekpsalm laten klinken
 • kun je met een inleidende zin de verteller introduceren en die het verhaal laten vertellen (b.v. uit de mond van de ceremoniemeester bij de bruiloft te Kana)
 • een plek in of rond het gebouw kiezen en daar een roepingsverhaal vertellen of een ander schriftverhaal dat je lief is
 • etc.

Inventarisatie

Wat is een sterke kant/interesse van jou als het gaat om enscenering van het schriftverhaal in de liturgie? Even nadenken en op een A4 tje schrijven

Opdracht

Ensceneer in een groepje van vijf een schriftlezing en laat hem ‘gebeuren’

Stappen:

 • Neem de lezing hardop door:
 • Wat valt je op, tot wat voor een setting/enscenering nodigt de lezing uit.
 • Kies een ruimte, wat is het tijdsverloop (denk aan stilte), een of meerdere personen

Kies eventueel voor een vertelperspectief vanuit een van personen uit het verhaal

 • Welke lichaamshouding, mimiek, rekwisiet, decor, kleding is dienstbaar?
 • Kies iemand die de regie doet en oefen met elkaar minstens een keer.
 • besteed niet te veel tijd aan het praten over of aan de uitleg van het verhaal, maar ga zo snel mogelijk ensceneren en spelen.
 • We gaan met de hele groep de verschillende speelplekken langs,
 • dus denk na over waar de gemeente/hoorders/toeschouwers staan/zitten/liggen.

Lezingen

 • Exodus 17,3-7; b.v. vanuit de verschillende plaatsbepalingen
 • Psalm 95; b.v. ; geef vorm aan de verschillende stemmen
 • Jeremia 20, 7-13; b.v. vanuit de profeet die net uit het gevang komt
 • Romeinen 5,1-2.5-8; b.v. Paulus zit te schrijven
 • Johannes 2, 1-11; b.v. vanuit ceremoniemeester
 • Jesaja 51, 1-3; b.v. aan de marktkraam

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *