Beamen met verbeelding

De beamer heeft in de afgelopen jaren in veel kerken een plek gekregen. De beamer wordt gebruikt om bijzondere diensten net iets bijzonderder te maken, om mededelingen te tonen, om reclame te maken voor activiteiten en om liederen te presenteren. Tijdens de presentatie van het boek “Verbindend Vieren. Spelen met vormen en stijlen in de eredienst” laten Jan en Els van der Wolf-Kox (mede-auteurs) een aantal praktische uitwerkingen zien van beamergebruik  in dit geval in een pinksterviering.  


Zoek de verschillen…
Dia 2 is een ‘mededeling-dia’ zoals die in veel kerken wordt gebruikt voor aanvang van de dienst.
Dia 3 laat zien hoe het ook kan: een meditatieve afbeelding die iets aanraakt van de essentie van de kerkdienst.

Kyrië eleison
Dia 5 t/m 10 zijn een Kyriëgebed met open ogen. Tijdens het tonen van deze beelden (20 seconden per beeld) werd een cd van een Kyrielied uit Iona (dl.2 Opstaan! nr.39) gedraaid. Andere mogelijkheden:

  • Kyriëlied instrumentaal (moet wel door de gemeente herkend worden als Kyrie)
  • gemeente zingt Kyrië tijdens vertonen van beelden (gemeente kent Kyrielied uit het hoofd)
  • in stilte kijken, daarna zingen

Kijken naar kunst
Dia 12 is een afbeelding van een schilderij van de Chinese kunstenaar He Qi, getiteld ‘pinksteren.’ De gemeente kijkt ernaar. Voorganger vraagt: wat zie je? Het gaat puur om kijken, niet om interpreteren. Dit kan bijvoorbeeld. als inleiding op de Schriftlezing. Je luistert daarna met andere oren… Het zou ook inleiding van de preek kunnen zijn. Met dit kunstwerk haal je een andere leefwereld en een ander continent de dienst binnen.

Werken met een icoon
Een icoon kan functioneren als inspiratiebron voor de predikant, maar ook als hulpmiddel bij de preek. Dia 13 is een afbeelding van de icoon “het neerdalen van de Heilige Geest” en dia 14 een detail uit die icoon.

Verklarende opmerkingen
Kleuren? * felle kleuren, rood en goud, dit is een grote gebeurtenis
Beweging? * beweging van boven naar beneden
Bovenaan: 12 stralen, wijzend naar apostelen (ook 12): op ieder van hen een tong van vuur. Apostelen zitten in het bovenvertrek (na hemelvaart volgens Handelingen 2). De opstelling straalt eenheid van de kerk uit. Paar ‘verstekelingen’ bij de 12 apostelen: Paulus, midden rechtsboven; Marcus en Lucas. Vijf apostelen met boek: evangelisten en Paulus, de anderen met boekrol (= volmacht om anderen te onderwijzen).
Icoon is niet bedoeld om bijbelgedeelte precies weer te geven, maar (in dit geval) om stil te staan bij het wezen van de kerk.
Inzoomen op figuur midden onder: ziet er uit als een koning, donkere achtergrond. ‘Kosmos’ wereld, leeft in duister, zonde, aanbidt andere goden maar draagt in een kleed boekrollen (=onderwijs van de apostelen). Apostelen brengen immers de boodschap van het evangelie in de hele wereld.

Kerk in Actie
Dia 15 t/m 22 zijn van de website van Kerk in Actie gehaald. Er is ook een tekst bijgeleverd. Ook dit is een manier om de wereldkerk in een kerkdienst zichtbaar te maken. Soms biedt zo’n presentatie ook aanknopingspunten voor preek en zeker ook voor gebed.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *