‘Anders Vieren’ in het Noorden

De Regionale Inspiratiedag over ‘Anders Vieren’, georganiseerd in Assen door gemeenteadviseurs van de Protestantse Kerk, voldeed aan een behoefte die in veel gemeenten leeft. Zelfs uit Brabant waren er deelnemers… Ds. Jaap Overeem en drs. Kees van Setten (beiden theoloog en musicus) van Eredienst Creatief hebben de deelnemers in de … Lees verder

Paas-inspiratie (2)

Aanvullende paas-inspiratie van Frank den Bakker. Twee liederen uit het nieuwe liedboek waarin “gespeeld” wordt met melodie en instrument. Lied 558 “Jezus om uw lijden groot” in een zetting voor piano met eventueel andere instrumenten met dalende bas en akkoordsymbolen voor gitaar en/of bas(gitaar). Heel mooi zou bijvoorbeeld zijn als … Lees verder

Aan tafel met Jezus

Het Heilig Avondmaal is een rituele maaltijd. Maar kan dit ritueel ook een plaats krijgen in een gewone maaltijd, om zo op een nieuwe wijze de betekenis op het spoor te komen? De gemeente van Klaas-Willem de Jong onderzoekt het in de viering op de Witte Donderdag. Lees het artikel op … Lees verder

Paas-inspiratie

Van onze “huiscomponist en -arrangeur” twee stukken om te gebruiken op weg naar Pasen. De muziek van de antifoon bij Psalm 67 kan gebruikt worden op Witte Donderdag. “God zij ons gunstig en genadig, Hij zal geprezen zijn. Halleluja” Voor de Paasnachtdienst een koorzetting van Lied 624 uit het nieuwe liedboek … Lees verder

Gegroet, o Koning der Joden

Gegroet, o Koning der Joden is een lied voor de tijd van Pasen, de Goede Week. Het is een lied dat als een schriftlezing kan dienen: de perikoop Gethsemane uit Matth. 26: 36-45a.  De coupletten zijn als een recitatief die vrij letterlijk de tekst volgen. Het refrein is een persoonlijke … Lees verder

Vernieuwend Vieren met jongeren

Op de studiedag “De klacht in de Eredienst”, maart 2012 worden de – grotendeels volwassen – deelnemers tijdens een workshop, onder leiding van Ghyslaine Pinas, uitgedaagd om een Kyrië-rap voor de slotviering in elkaar te zetten. De workshop wil inspireren om in de eigen gemeente met tieners de eredienst te vernieuwen. De workshop … Lees verder

Klaagliederen anders

  Inleven in de schriftlezing dat is wat Andries Govaart in zijn workshop tijdens de studiedag “De Klacht in de Eredienst”, maart 2012 instudeert voor de uitvoering in de Slotviering. Met het thema van de dag als invalshoek, maken deelnemers kennis met verschillende ‘Out of the box’ manieren om de schriftlezing … Lees verder