De Rode Draad

Focus, plot en verhaal in de liturgie

Kent u dat? Een cantorij of een gospelgroep werkt mee aan een dienst en perst het eigen programma in de dienst? Of de kindernevendienst en de diaconie besteden allebei aandacht aan de zending in de dienst, maar overleggen niet met elkaar. Vervolgens moet er ook nog aandacht zijn voor het bloemstuk. Een dienst wordt zo soms een uur vol met fragmenten uit verschillende verhalen.

Eredienst Creatief heeft een manier ontwikkeld om met dit probleem om te gaan. Wij noemen dat verbindend of verhalend vieren. Daarbij zoeken wij een manier om Gods verhaal en ons verhaal met elkaar te verbinden. Door een vaste orde van dienst los te laten, scheppen wij ruimte om Gods verhaal te gedenken. Zo wordt niet langer de orde de norm voor de dienst, maar Gods verhaal. Door de orde los te laten scheppen wij ruimte om het verhaal van God te gedenken. Door de orde dienstbaar te maken aan het verhaal dat wij over God willen vertellen of wat God aan ons wil vertellen.
Deze verhaallijn bepaalt vervolgens wat er gebeurt in de dienst en gaat ook aan de belangen van medewerkers aan de dienst vooraf. Daarna kun je putten uit de enorme rijkdom van de christelijke traditie en cultuur. Dat geeft enorm veel ruimte om te spelen. Tegelijkertijd helpt dat plot om niet langer te denken in allerlei belangen, maar in wat dienstbaar is aan Gods grote verhaal met de mensen.

Doelen
Doelstelling van deze workshop is om te leren te denken vanuit de narratief en zo op een nieuwe manier naar liturgie te kijken. Daarbij rust een van onze workshopleiders de deelnemers toe om te denken vanuit focus, rode draad en plot.

Middelen
We komen graag bij u langs bij uw kerkenraad, commissie eredienst, overleg van musici/worshipleiders, gemeente, classis, of samenwerkingsverband. Afhankelijk van hun beschikbaarheid is de workshopleider Kees van Setten, Wouter Bakker of Jaap Overeem. Alle drie zijn zij theoloog en in staat om het gesprek over liturgie, liedtradities en verschillende voorkeuren te voeren. We vinden het heel belangrijk om aan te sluiten bij uw plaatselijke praktijk. De workshopleider heeft daarom vooraf graag contact met de organiserende partij om zoveel mogelijk aansluiting te kunnen vinden.

Kosten
De kosten voor deze workshop bedragen €250,- exclusief reiskosten en worden gefactureerd door Eredienst Creatief. De opbrengsten van de workshop zijn bestemd voor het werk van Eredienst Creatief. Eredienst Creatief is een stichting en heeft de ANBI-status en verantwoordt derhalve haar inkomsten en uitgaven. De aanvrager zorgt voor een locatie en koffie/thee e.d.

Mogelijke opzet
De workshop kan ’s middags of ’s avonds worden gegeven en bestaat uit de volgende onderdelen.

  • Ontvangst met koffie en kennismaking
  • Korte voorbeeldviering
  • De rode draad. Aan de hand van het ingediende materiaal oefent de workshopleider met u in het vormen van een plot. Het liefst sluiten wij aan bij een viering van een plaatselijke gemeente. Wanneer er geen geschikt materiaal is kan gebruik gemaakt worden van casusmateriaal van Eredienst Creatief.
  • Oogsten en uitproberen. Evalueren
  • Afsluiting

Voor meer informatie neemt u contact op met Ds. Jaap Overeem, voorzitter van Eredienst Creatief.
info@eredienstcreatief.nl