EredienstCreatief viering in lokale gemeente

Al langer bestond de wens bij de werkgroep EredienstCreatief om een verbindende viering op een “gewone” zondag in een “gewone” gemeente vorm te geven. Op zondag 19 november stond de samenkomst  bij de Hervormde Gemeente ‘De Brug’ Nieuweroord-Noordscheschut in het teken van EredienstCreatief. Hieronder een verslag van gemeentelid Johan Lunenborg.

 

Een groot aantal gemeenteleden, die een bezoek brachten aan de Immanuëlkerk in Noordscheschut, zullen tevoren gedacht hebben, wat zou dit te betekenen hebben? De verrassing was dan ook groot dat we voor de dienst met Cindy Bubberman uit Schoonhoven en pianist Kees van Setten uit Maarssen een paar liederen gingen instuderen die we later in de dienst opnieuw zouden zingen.

De hele dienst met als thema  ‘Vertrouwde voetsporen in een vreemd land’ stond in het teken van de 1ste brief van Petrus. Deze brief wordt dit jaar ook in de gespreksgroepen behandeld en loopt zo als een rode draad door het gehele winterwerk. Ds. W.J. Bakker had het verloop van de liturgie dan ook vanuit deze brief opgezet. Vanaf de groet tot aan de zegen {aan het einde van de dienst} kwamen de meeste woorden vanaf de kansel uit deze brief.

Tijdens de dienst werkten een aantal gemeenteleden mee om vragen aan ‘Petrus’ te stellen. De vragen die gesteld werden, waren vragen die pasten bij onze tijd, maar tegelijk ook leefden in de gemeenten van Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië. Ds. Bakker beantwoordde deze vijf vragen met teksten (lezingen) uit de brief van Petrus. Na dit gedeelte van de liturgie hield ds. Bakker een korte overdenking met als thema  ‘Antwoord geven  – de hoop die in ons leeft’, n.a.v. 1 Petrus 3: 15.

De hele liturgie werd omlijst met liederen uit meerdere liedbundels, zoals de Evangelische Liedbundel, het Liedboek van de kerken en Weerklank. Pianist Kees van Setten begeleidde op strakke en spelende wijze de gemeentezang. Het gitaarspel van Ruben Kip en het fluitspel van Cindy ondersteunden het geheel. De liederen vormden een mooi geheel in de liturgie.

De reacties op deze dienst waren erg positief. We mogen dan ook terugzien op een gezegende en verrassende dienst, voor jong en oud, waarin veel creativiteit te bespeuren viel, alles op perfecte wijze in elkaar viel en ingevuld is door voorganger, gastmuzikanten, lectoren, beameraar en een geluidstechnicus.

 

De dienst is te beluisteren via de website van de gemeente: www.debrugnn.nl

De uitgeschreven liturgie kunt u hier downloaden.

Wilt u ook een keer met behulp van ledenvan de werkgroep EredienstCreatief een verbindende viering vormgeven in uw gemeente, neem dan contact op met info@eredienstcreatief.nl

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *