Opzetten van een muziekgroep

Bart Visser

Bart Visser is een onafhankelijk muziekprofessional gespecialiseerd in het geven van trainingen aan kerkmusici en -groepen.

Bart Visser geeft op het Symposium “Veelkleurig Vieren” in maart 2011, vanuit zijn ervaring met het opzetten van muziekteams voorbeelden van good and bad practices.

Opzetten van een muziekteam

Muziekteams die goed draaien hebben (in elk geval) drie dingen gemeen:

 • De ‘zegen’ van de kerkleiding
 • Een team van kar-trekkers
 • Toegewijde musici

Hoe kun je dit bereiken?

 • Gebed
 • Communiceer je suf
 • Zorg voor een richting, goede relaties en verdeel de verantwoordelijkheden
 • ……………..

Reflectie op het waarom en hoe

Door na te denken over ‘het waarom’ wordt het makkelijker om keuzes te maken en een richting te bepalen. Niet de persoonlijke voorkeuren zijn de leidraad, maar de gezamenlijke visie. Het is daarom belangrijk om na te denken over de overtuigingen als het gaat om dingen als muziek en samenzang in de kerk. Waarom zingen we eigenlijk?

 • Muziek bindt samen – het kanaliseert gedachten en gevoelens.
 • Muziek onderwijst – het helpt een boodschap beter te onthouden.
 • Muziek activeert – het geeft de gemeente de mogelijkheid om actief te reageren (en bij te dragen) aan de kerkdienst.
 • …..

Ga bij jezelf na wat je een belangrijke waarde van muziek in de kerkdienst vindt.

Naast het waarom is ook de vraag hoe je de dingen wilt doen belangrijk. Het zegt iets over de manier waarop je samenwerkt, de manier waarop je begeleidt, de liederen (en eventueel instrumenten) die je gebruikt, enzovoorts.

Probeer helder te hebben wat voor mensen je zoekt en wat je van iemand wil vragen. Stel mensen een zo concreet mogelijke vraag. Bedenk bijvoorbeeld van te voren hoeveel tijd je denkt dat het kost (en doe dat niet te voorzichtig) en met welke mensen de persoon moet samenwerken.

Ga ook na welke vaardigheden de verschillende mensen moeten hebben b.v. pianist en geluidstechnicus.

Het reilen en zeilen van muziekteam

Denk na over de volgende zaken:

 • Vaste teams of niet?
 • Repeteren en bladmuziek
 • Roosters en organisatie

Mensenwerk (aansturen van vrijwilligers)

Kernwoorden bij het werken met vrijwilligers zijn: bedanken, bemoedigen en belonen. Als je (mede) leiding geeft aan muziekteams is het belangrijk dat je er een vaste gewoonte van maakt om alle musici en techneuten voortdurend een schouderklopje te geven. Loop na elke dienst even bij hen langs om heel concreet te zeggen wat je goed vond. Eventuele verbeterpunten moeten ook besproken kunnen worden, maar niet direct na het (al dan niet slecht) uitvoeren van de taak.

Belonen is wat anders dan betalen. Het betekent je waardering uiten. Drie tips daarbij:

 • Mensen waarderen het als je interesse toont in hen als persoon (privéleven, achtergrond, etc.).
 • Mensen doen hun taak met plezier als ze weten voor wie (en waarom) dat belangrijk is.
 • Mensen doen hun taak met plezier als ze hun eigen voortgang bij kunnen houden.

Onbegonnen werk (de predikant en het muziekteam)

Tips voor beiden

 • Bid voor elkaar
 • Respecteer en waardeer elkaars expertise
 • Vraag elkaars input/advies

Tips voor de predikant

 • Bemoedig de musici en geef vaak feedback
 • Doe actief mee tijdens het zingen (dan niet even je preek gaan zitten doorlezen)
 • Rust musici toe (geef materiaal om te lezen, bezoek eens een oefenavond en vertel dan iets over je visie, etc.)

Tips voor de muzikant

 • Probeer de overtuigingen van je predikant te begrijpen
 • Laat aan haar/hem weten wat je leest en luistert en geleerd hebt op conferenties
 • Vraag om feedback

 Voor verdere studie

Boeken

Er zijn aantal boeken die behulpzaam kunnen zijn als je nadenkt over of leiding geeft aan muziek in de kerk. Helaas is er (nog) erg weinig Nederlandstalig materiaal beschikbaar over de organisatie van muziek in de kerk.

Nederlands:

 • De kracht van muziek in de gemeente, Johan Bronsveld, opwekkingslectuur.
 • Samen in de naam van Jezus, Evert van de Poll, Boekencentrum.
 • Muziekteams, Bart Visser, Boekencentrum

Engels:

 • The heart of worship files, Matt Redman, Soul Survivor
 • Guiding Your Church Through a worship trasition, Tom Kraeuter, Emerald Books/YWAM
 • Developing an Effective Worship Ministry, Tom Kraeuter, Emerald Books/YWAM
 • Living Liturgy, John Leach, Kingsway (UK)
 • Worship Matters,  Bob Kauflin, Crossway
 • The Art Of Worship, Greg SCheer, BakerBooks

Training

Vanuit New Wine Nederland zijn mensen beschikbaar die kerkenraden, muziekcommissies en muziekteams trainen op onderwerpen als:

 • (Theologische) reflectie over muziek en samenzang in de kerk
 • Het opzetten en aansturen van muziekteams
 • Samenspelen en begeleiden
 • Zangleiding
 • Geluidstechniek

Voor meer informatie hierover (of reacties op dit seminar) kunt u een email sturen naar bart.visser@new-wine.nl

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *