Psalm Project Africa

psalmprojectafrica_1414504567_83Twee werelden vermengden zich toen in de Joriskerk in Amersfoort Afrikaanse klanken de ruimte vulden. In en na de kerkdienst die ik er voor de zomer van dit jaar bezocht trad een Afrikaanse groep op die, met Afrikaanse instrumenten en melodieën, bekende psalmen zongen. Hun bedoeling was helder: Afrika leren de Bijbelse (onberijmde) psalmen te zingen. En dat niet met de Geneefse melodieën van weleer die in Afrika niet aanslaan (en hier ook niet altijd meer..), maar met muziek die toegankelijk is in Afrika.

Het deed me denken aan de motivatie die wij hadden voor ‘ons’ Psalmen voor Nu project: de psalmen met een nieuwe frisse vertaling van meer eigentijdse muziek voorzien. Omdat het belangrijk is en blijft dat wij (hele) psalmen zingen.

Het Psalm Project Africa is een initiatief van de ‘Reformed Student Organisation’ in Kampala, Uganda. Vanuit de Joriskerk in Amersfoort uitgezonden is het echtpaar Nico en Inge van den Berge hierbij betrokken als ‘tentenmakers’. Het doel van de RSO is om studenten in de grote stad te begeleiden in hun groei als persoon en als christen.

Het psalm project, dat uit dit werk is voortgekomen, wordt gedragen door een aantal jonge muzikale theologen. Zij willen de psalmen toegankelijk maken voor Afrikaanse gemeentezang. Men geeft ook workshops hierover aan kerken. Tijdens deze workshops wordt er gezocht naar lokale melodieën en instrumenten. Psalmen worden dan waar mogelijk in een lokale taal op muziek gezet en gezongen ‘in de (muziek)taal van het hart’.  Tot nu toe zijn er twee CD’s verschenen.

Migisho Gady – songwriter and musician Psalm Project Africa:

Door de eeuwen heen heeft de kerk uit de Psalmen gezongen.

De kerk in Afrika heeft die kans nog niet gehad.

Daarom zetten wij ze nu op muziek.

 

Kennedy Gondwe – oud-student van de RSO:

When you sing psalms you literally sing the Bible.

When you sing the psalms you interact with a wealth of theology.

When you sing the psalms you are memorizing Scripture.

When you sing the psalms you guard against heresy.

When you sing the psalms you sing with the full range of human emotion.

When you sing the psalms you praise the person and work of Jesus Christ.

 

Dit initiatief van harte aanbevolen!

Kees van Setten

 

Voor meer informatie:

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *