Voorbeeld van een Vormoverzicht – Ochtendgebed

Muziek en affectenVormoverzichten zijn routebeschrijvingen voor een lied (of liederen aan elkaar) voor wat betreft de verdeling van wat de musici spelen en zingen. Het doel is om een evenwichtige klank te krijgen die recht doet aan het lied en de samenzang goed ondersteund. Wat vooral hiermee kan worden bereikt is dat de tekst en de muziek van een lied helemaal tot hun recht komen en de inhoud daarmee zo veel mogelijk wordt beleefd door iedereen. Hieronder een vormoverzicht van een  Ochtendgebed tijdens het symposium “Veelkleurig Vieren” van Eredienst Creatief, maart 2011.

Lord, be the morning.

Celtic tom-groove met rods op toms begint. Dan speelt de hobo / viool de melodie 1x met tin whistle erboven twinkelend? ak. Gitaar met zachte slag eronder. Slagwerk gaat uiteraard wel variëren gedurende het lied.
Daarna 1e couplet: + piano
2e couplet: + el. Gitaar tokkel en viool melodie.
3e couplet: + orgel + hobo melodie, viool improviseren (dubbelgrepen)
Tin whistle steeds tussen de regels wat kwinkeleren?..
Niet de laatste regel spelen met die akkoorden tussendoor maar de slotmaat verlengen met 1 maat (D akkoord)

Instrumentaal kyrie:

Opw 328 Heer, ontferm U over ons. Niet het intro spelen maar meteen het lied. Orgel komt vanuit de pedaaltoon E, op teken inzetten. Zangers op noe zacht meezingen als instrumenten. E piano dx, El. Gitaar speelt hoog de melodie. (hobo, fluit en viool vanaf letter B: ) Orgel zachte, lange tonen. Percussie heel zacht.
GvL 619 Vanuit de toon b van de fluit begint de fluit met de melodie van GvL 619 solo!
Daarna naadloos de drie coupletten volgens de zetting (zie pdf).

1. piano met melodie in de hobo.
2. + ak. Gitaar. + fluit melodie en hobo een stem uit de zetting. (evt. 8va)
3. + viool melodie hoog en fluit en hobo andere stemmen uit de zetting. (evt. 8va)
Psalm 136 (toonsoort=D myxolydisch)
Intro: ak. Gitaar tokkelt schema 1x in achtsten.
1. solozang met akoestisch gitaar tokkel , zeer licht percussie (eitje enzo?)
2. Instrumentaal: trio: inzetten op laatste maat van de zetting (zie pdf ps 136) Zes maten, dan speelt het “trio” de zetting en de piano hun partij (dalende sextakkoorden). Gitaar en percussie gaan door en maken wat crescendo.
3. Met zang (allen), met “trio” die hun 6 maten herhalen en variëren, met electr. Gitaar, piano de akkoorden in tegenbeweging (zie pdf, exact dezelfde akkoorden dus), ( ak. Gitaar en percussie blijven meedoen)
4. Tussenspel zoals genoteerd in pdf Ps 136 trio met piano en orgel, piano begint (gaat eigenlijk door vanuit nummer 3. En begint dus in m 16 halverwege van de zetting) Orgel valt in zoals genoteerd. Percussie meegaand in groot crescendo. De rest stopt even. Daarna:
5. Allen en alles: op grond van de zetting fff improviseren.
Het tempo wat breder! Slotakkoord lang vasthouden.

Opw 623 Laat het huis gevuld zijn

Intro: letter A. E-piano: pad. Percussie cymbal rolls/swells met paukenstokken.
Dan op teken inzetten: + piano, El. Gitaar lange tonen en ak. Gitaar tokkelen tijdens coupletten en lichte slag
bij de refreinen., lichte percussie.
Refrein (B en D met opmaat) steeds + orgel en +hobo.
2e couplet en refrein: +viool

Lofprijzing
VL 542: solo zang, onbegeleid.
PvN 84: Intro piano solo.
Couplet 1: +gitaren (verdelen waar je speelt: hoog/laag), + drums, +keys.
Couplet 2: + fluit, hobo en viool improviseren op schema.
ELB 340:1 1x.(fluit, hobo, viool en ak, gitaar en percussie) Hebreeuws.
Direct voorspel LB 323: pdf (el. Gitaar, fluit en hobo)
Couplet 1: + orgel, + viool altstem octaaf hoger. (el. Gitaar blijft melodie spelen), -hobo
Couplet 2: + piano, -orgel, -el. Gitaar, +hobo (baspartij octaaf hoger),+fluit (altstem octaaf hoger),+ viool
improviseren.
ELB 340:2 2x El. Gitaar, orgel en percussie/ 2e keer: + piano.
Tussentijds 55:1: +orgel, -piano, +percussie, + viool(dubbelgrepen), + fluit: middeleeuws dansje.
Couplet 2: +hobo (hoog en staccato), +piano, -orgel
ELB 340:3: 3x: Nederlands.
Couplet 1: orgel en viool
Couplet 2: + percussie, + el. Gitaar
Couplet 3: + ak. Gitaar, + tin whistle en hobo.

Slotlied: Gekomen in Gods huis.
Intro: 1e 8 m van A: hobo melodie en fluit improviseren op schema.
Couplet 1(A): -hobo, + El. Gitaar (clean en tokkelen), + viool melodie hoog, +drums (licht, bekkens), fluit
blijft omspelen als in intro.
Refrein 1(B): +hobo melodie hoog, +orgel, + drums ballad (rimshot) + synth accenten op kwartnoten met
punt.
Couplet 2(A): piano solo (achtsten beweging)
Refrein 2(B): alleen fluit(melodie), hobo en viool (improv. Op schema) en ak. Gitaar tokkel, drums alleen
bekkens.(ook swells)
Modulatie zoals er staat: D7sus4 met grote bekken-roll / swell, crescendo al vanaf de laatste maat F.
Couplet 3(A): +orgel, +el. Gitaar, drums (ballad), (viool melodie, fluit en hobo improv.)
Refrein 3(B): +piano + keys. Allen: sterk!.
Refrein3 herhalen: feestelijk en groots!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *