Ruimte voor de Geest

Rector van het Seminarium van de Unie van Baptistengemeenten te Barneveld, waar hij o.a. liturgiek doceert. Tevens eindredacteur van Soteria, kwartaalblad voor evangelische theo logische bezinning. Oud-voorzitter van de Evangelische Alliantie.

Teun v.d. Leer. Rector van het Seminarium van de Unie van Baptistengemeenten te Barneveld, waar hij o.a. liturgiek doceert. Tevens eindredacteur van Soteria, kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning.

Teun van der Leer ging tijdens het Symposium ‘ Veelkleurig Vieren’ maart 2011, in op de liturgie van de ’vrije kerken’ als ’ruimte voor de Geest’.

Wat zijn de ’vrije’ elementen in de liturgie? Hoe verhouden zich Woord en Geest en vrijheid en traditie? Zich baserend op het werk van Chris Ellis (Gathering. A Theology and Spirituality of Worship in Free Church Tradition), gaat hij in op de ’story’ en de ’soul’ van een evangelische liturgie. Wat kan die bijdragen in theologie en praktijk? Wat zijn kenmerken, kernkwaliteiten en valkuilen? Hoe verhoudt zich dat tot meer traditionelere vormen? Vormt ’bricolage-liturgie’ of ’integratie van liedculturen’ een goed antwoord op de worship wars in plaatselijke gemeenten? Welke rol speelt theologie in het ‘belichamen’ van het geloof van de gemeenschap?

 Klik hier om de presentatie van Teun te bekijken.

 


Reacties

Ruimte voor de Geest — 2 reacties

  1. Aan dhr. Teun van de Leer,
    Met belangstelling uw power-point presentatie bekeken. Ik ben bezig met een opdracht voor school (theologie-GPW) en mag proberen de werking van de Geest te duiden vanuit kerkhistorisch perspectief en beleving van kerkgangers vandaag. Mijn vraag aan u is, of u deze presentatie anno 2013 nog kunt houden. Zo niet, wat is er dan veranderd?
    En hoe beleeft u de werking van de Heilige Geest?
    Met vriendelijke groet, Plony Brands.

  2. Beste Plony,
    Deze power-point presentatie gebruik ik nog steeds in 2013, afhankelijk van de context hier en daar aangepast. Je vraag hoe ik de werking van de Geest beleef is erg breed, ik beantwoord hem m.b.t. het leiden van de liturgie. In de eerste plaats ervaar ik de werking van de Geest in de voorbereiding. Ik zeg altijd (dat geldt zowel voor liturgiek als homiletiek): De Heilige Geest compenseert geen luiheid. M.a.w. de inspiratie komt via de transpiratie. Vervolgens ervaar ik de Geest ij het gebed voor de dienst met kerkenraad en/of zangleiders en tijdens het leiden van de dienst, de ene keer nadrukkelijker dan de andere keer, maar ik ben me altijd zeer bewust van het gevaar van de ‘automatische piloot’ en dat Gods leiding nooit ‘vanzelfsprekend’ wordt. Tenslotte probeer ik altijd open te blijven voor ‘verrassingen’ van de Geest die niet stroken met de voorbereiding. Ze zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen, maar juist daarom blijft die openheid heel belangrijk. Ik hoop dat je met dit antwoord uit de voeten kunt. Succes met je opdracht! Teun van der Leer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *