Studiedag 2012

De klacht in de eredienst

muziekgroep2Op zaterdag 17 maart vond deze studiedag plaats. Na een ochtendgebed onder leiding van Ds. Klaas-Willem de Jong ging Prof.dr. Evert Jonker (emeritus hoogleraar praktische theologie aan de PThU-Kampen) met de aanwezige musici en de deelnemers aan het werk om het thema concreet bij de kop te pakken door een aantal verrassende vragen en mogelijkheden voor te leggen. Een van zijn opmerkingen was dat klagen ook een aspect van lofprijzing is: je spreekt God aan over je narigheid, je beseft dat je bij Hem moet zijn. Ook las hij Psalm 4 voor, waarbij hij de deelnemers uitnodigde hun klacht daarin te leggen. Veel psalmen zijn “voor de koorleider”, dat wil zeggen: ze zijn bedoeld om steeds opnieuw te zingen, om jouw levenssituatie erin te leggen: je kunt in de psalmen wonen. Met onder meer een indringend Iona-lied uitten de deelnemers hun vragen over oorlog, misbruik en eenzaamheid in de wereld.

rapworkshopIn de middag konden de deelnemers kiezen uit drie workshops; Zing het lied opnieuw – over Blended worship, onder leiding van Kees van Setten; Altijd maar klagen – een kyrie voor jongeren, in de vorm van een rap onder leiding van Ghyslaine Pinas i.s.m. JOP en Schriftlezing anders – de Praktijk, een kennismaking met verschillende ‘Out of the box’ manieren om de schriftlezing te verzorgen onder leiding van Andries Govaart. De resultaten van de laatste twee workshops zijn uitgevoerd in de Slotviering onder leiding van Ds. Jaap Overeem. De schriftlezing was uit Klaagliederen 3. De beginwoorden van die tekst werden als een refrein steeds door enkele stemmen herhaald: “Ik ben de mens die te lijden heeft.” Daarna stond iemand op en maakte dat concreet: “Ik lijd onder kinderloosheid.” “Ik lijd onder de angst om te falen.” “Ik lijd onder de zinloze dood van 22 kinderen in een bus.” In het gebed kwam ook een refrein steeds terug: “Toch willen we niet opgeven. We willen blijven geloven, bidden, strijden, liefhebben.”

Tot slot kregen de deelnemers nog een handout over Liedkeuze in een kerkdienst geschreven door Freddy Gerkema. Een reactie op deze dag: ‘Zaterdag was weer een inspirerende dag. We hebben er van genoten en ideeën opgedaan voor toepassing in onze gemeente’.

Voorkant studiedagMaterialen Studiedag 2012

Programmaboekje (pdf download)

Diensten
Morgengebed (geluidsopname)
Slotviering (geluidsopname)
Beelden “De grote Klacht” (pdf download)

 

Lezing Prof. Dr. Evert Jonker
Presentatie (pdf download)
Notities bij de presentatie (pdf download)

Workshops
Blended Worship – Kees van Setten (pdf download)
Klaagliederen Anders – Andries Govaart (pdf download)
Vernieuwend vieren met Jongeren – Ghyslaine Pinas i.s.m. JOP (pdf download Ghyslaine, pdf download JOP)

Handout
Liedkeuze en Kerkdienst – Freddy Gerkema (pdf download)