Verbindend Vieren

Kunnen verschillende tradities met elkaar verbonden worden in één viering zonder dat het een ratjetoe wordt met losse elementen die onderling geen enkele ‘klik’ hebben? In de protestantse kerk kennen we de gereformeerde traditie en de oecumenische (‘hoogliturgische’) stroming. Daarnaast is er de evangelische invloed. In veel gemeentes wordt ermee geworsteld: … Lees verder

Beamen met verbeelding

De beamer heeft in de afgelopen jaren in veel kerken een plek gekregen. De beamer wordt gebruikt om bijzondere diensten net iets bijzonderder te maken, om mededelingen te tonen, om reclame te maken voor activiteiten en om liederen te presenteren. Tijdens de presentatie van het boek “Verbindend Vieren. Spelen met … Lees verder

De deugd van het onderscheiden

John Witvliet

Lezing van John Witvliet van het Calvin Institute of Christian Worship tijdens het Symposium ” Veelkleurig Vieren” van EredienstCreatief, maart 2011. Kort na het begin van zijn brief aan de Filippenzen, bidt Paulus voor de christenen in Filippi: ’En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fi jnzinnigheid, … Lees verder

Erfgoed en verandering

John Witvliet

Lezing van John Witvliet, Symposium “Veelkleurig Vieren” 2011 over de schoonheid en glorie van God vanuit een rijk erfgoed van gereformeerde liturgie en gemeentezang (psalmen) in een tijd van liturgische verandering en vernieuwing en een verlangen naar deelname en beleving en een Bijbelse liturgie.   Liturgie als daad van verbond, van … Lees verder

Liturgie Stimuleren

Een verzameling ‘spreuken’ over de praktijk van de christelijke eredienst, opgesteld door de Wereldgemeenschap van Gereformeerde en Hervormde Kerken (WCRC) in 2010 Bijeengebracht vanuit de lidkerken uit alle werelddelen. Gericht op het stimuleren van de liturgie in plaatselijke gemeenten, het gesprek tussen kerken en verdere studie en onderzoek Ontvangen en gedeelde christelijke … Lees verder

‘Tien woorden’ voor de eredienst

Op de tiende verjaardag van het Calvin Institute of Christian Worship in 2007 zijn tien ‘Core Convictions’ geformuleerd voor een levende christelijke liturgie. Deze tien uitgangspunten zijn niet nieuw. Het zijn tijdloze waarheden die putten uit de Schrift en de rijke traditie van de eredienst. Vandaag de dag geldt voor elk van … Lees verder